คอร์สฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมทำแบบจำลองทางคณิตสาตร์ทางเสียง SoundPLAN สำหรับงานอุตสาหกรรม

SoundPLAN Training สำหรับงานอุตสาหกรรม (ภาษาไทย) 2 วัน
วันที่ 1


– Basic noise


– การนำเข้าข้อมูลสำหรับ Geo-Database


– การ Calculation ในรูปแบบ Grid noise map, Cross section map, Receiver point


– การแสดงผลในรูปแบบ Graphics


– Workshop


วันที่ 2


– ทบทวน SoundPLAN


– Industrial building


– การปรับแต่ง Graphics สำหรับการแสดงผลรายงาน


– Workshop

ผู้เข้าอบรมจะต้องมี Industry noise module